Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Situatie in Weesp het onduidelijkst

26 januari 2016 | Door | Categorie: Gele Kanarie: Nieuws Totaal, Opinie & Analyse, Situatie Ter Plaatse
Weesp

Weesp: onduidelijkheid troef (foto: Erik Romijn)

Op tal van plaatsen in de wereld is de situatie nog steeds erg onduidelijk. Dat blijkt uit een nieuwe, exclusieve mediawatch van de Gele Kanarie. Het onduidelijkst is de situatie in Weesp.

In het kader van ‘vooruit met de geit’ hebben de senior editors van de Gele Kanarie wederom in kaart gebracht waar de situatie op dit moment het meest aan duidelijkheid te wensen over laat. Daaruit komt ook dit keer een schrikbarend beeld naar voren. Onze watchers: ‘Wereldwijd blijkt er op tal van plaatsen sprake te zijn van een volstrekt onduidelijke situatie.’

Madaya
‘En niet alleen in gebieden waar je het verwacht, zoals bijvoorbeeld in Madaya,’ aldus onze watchers, ‘maar ook op plaatsen waarvan je denkt hé daar is toch een zekere voorspoed, een zekere wind in de rug, zoals in Drunen of Weesp. Maar ook daar is sprake van soms extreem onduidelijke situaties.’

Relativiteit
Om kaf van koren te scheiden en om niet in de war te raken over waar de exacte onduidelijkheid van de situatie het grootst is, hebben onze senior editors de situaties naar relativiteit gewogen, volgens het door Gele Kanarie-CEO Marco von der Hochgemuth ontwikkelde Relatieve Situatie Ranking Model (RSRM)*.

Caracas
Bij een vorige meting bleek de situatie wereldwijd het onduidelijkst in Caracas. De Venezolaanse hoofdstad komt dit keer niet voor in de ranking. Onze watchers: ‘Je ziet dat de onduidelijkheid van de situatie in Caracas sterk is afgenomen. Niet toevallig dook de miljoenenstad deze week op aan kop van een ander lijstje: dat van de gevaarlijkste steden ter wereld. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over; daar is geen woord Spaans bij.’

Onze watchers komen dit keer tot een opvallende topvijf van plaatsen waar de situatie momenteel het alleronduidelijkst is…

5. De situatie in Amersfoort

Amersfoort

Foto: Bert Kaufmann

In Amersfoort is behoorlijk wat onduidelijkheid ontstaan over de vraag of er nu wel of geen megasupermarkt komt op het Ierse Pond, langs de snelweg A1. Ontwikkelaar Hans Vahstal is in verwarring, blijkt uit publicaties in de lokale media: ‘Ik ben met vrijwel alle supermarktketens in gesprek. Ze hebben allemaal andere ideeën over de invulling van het bouwterrein’. De onduidelijkheid wordt vergroot door buurtbewoners die sowieso tegen de komst van een megasupermarkt zijn, onder meer omdat ‘de verkeersafwikkeling op Rotonde 14 nog onveiliger wordt dan die al is’. ‘De situatie ter plaatse is zeer onduidelijk,’ aldus de watchers. ‘Of die megesupermarkt er ooit komt is volstrekt onduidelijk.’

RSRM-score*: 34

Manchester

Foto: Pimlico Badger

4. De situatie in Manchester

De situatie in Manchester is volgens onze watchers al enkele maanden ‘behoorlijk tot zeer onduidelijk’. De Nederlandse coach Louis van Gaal ligt er stevig onder vuur als manager van een plaatselijke voetbalclub, Manchester United. Onze watchers: ‘Onlangs is een oefensessie geschrapt en dat heeft de duidelijkheid van de situatie ter plaatse geenszins vergroot. Het schrappen van een training is over het algemeen geen bijzondere situatie bij een voetbalclub, maar in het geval van United wel. Althans, het United onder Van Gaal. De Nederlander staat bekend als een manager die graag vast blijft houden aan regels, regelmatigheid en herhaling. Kortom: alles ligt momenteel onder een vergrootglas en er wordt volop gespeculeerd over bijvoorbeeld een achterliggende gedachte. Een volkomen onduidelijke situatie ter plaatse is het gevolg.’

RSRM-score*: 83

3. De situatie in Drunen

Drunen

Foto: Marco de Jong

In Drunen is een extreem onduidelijke situatie ontstaan rond de toekomst van het zogeheten Roze Kasteel op landgoed De Poort van Heusden, bij het grote publiek beter bekend als het voormalige Land van Ooit. Aanvankelijk leek het erop dat het Roze Kasteel een horecabestemming zou krijgen, maar de gemeente Heusden blijkt nu ook in gesprek met ‘andere gegadigden’. Onduidelijk is wie dat zijn. Lokale en regionale media lijken in verwarring: ‘In het middengebied is van alles mogelijk, van recreatie tot zorg.’ Kortom: een buitengewoon onduidelijke situatie. Onze watchers: ‘Juist omdat iedereen het Land van Ooit kent, is dit toch een regio-overstijgende situatie waarvan je hoopt dat de onduidelijkheid niet te lang aanhoudt.’

RSRM-score*: 190

Schengen

Foto: Groundhopping Merseburg

2. De situatie rond ‘Schengen’

Volgens onze watchers hangt er een behoorlijke hoeveelheid onduidelijkheid om de situatie rond ‘Schengen’. Het bedrijfsleven, de transportsector en economen maken zich grote zorgen over het mogelijke einde van de Schengenzone als direct gevolg van de vluchtelingencrisis. In De Telegraaf zegt Niek Jan van Kesteren, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, ‘geen flauw idee’ te hebben van de eventuele economische gevolgen van het uit elkaar vallen van Schengen. Onze watchers: ‘Eerlijk, maar het verduidelijkt de situatie geenszins.’ De voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, Arthur van Dijk, noemt de situatie niet zozeer onduidelijk als we ‘zeer bedreigend’. Onze watchers: ‘Er is sprake van een behoorlijke portie onduidelijkheid, met een uitstraling die de grenzen van het Luxemburgse plaatsje Schengen ver overschrijdt. Als ‘Schengen’ instort zal dat alleen maar leiden tot nog meer onduidelijkheid. Alarmerende onduidelijkheid ter plaatse zal het gevolg zijn.’

RSRM-score*: 400

1. De situatie in Weesp

Weesp

Foto: Colin Brace

In Weesp is een uiterst onduidelijke situatie ontstaan rond de vermeende stedenband met de Tsjechische stad Svitavy. Volgens onze watchers is het niet helder of de Weesp nog altijd officiële banden heeft met de Tsjechen. Een bord aan de stadsrand doet vermoeden van wel, maar volgens lokale media twijfelen ‘heel veel mensen eraan’ of er nog altijd wel sprake is van een band met Svitavy. ‘De laatste tijd horen wij niets of nauwelijks van deze stad.’ Onze watchers: ‘Dit is onduidelijkheid op meerdere niveaus: in Weesp en Svitavy, maar ook op de redactieburelen van de plaatselijke media. Zoek het uit, zouden wij zeggen, voordat je alleen maar nog meer onduidelijkheid verspreidt.’ Lachend: ‘Is überhaupt duidelijk of dat hele Svitavy wel bestaat?’

RSRM-score*: 420

* Het door Gele Kanarie-CEO Marco von der Hochgemuth ontwikkelde  Relatieve Situatie Ranking Model (RSRM) is een instrument dat gebruikt wordt om de ernst van verschillende situaties te bepalen en te vergelijken. Het Relatieve Situatie Ranking Model (RSRM) kan in verschillende situaties worden gebruikt en ontstaat nadat er een opsomming is gemaakt van alle mogelijke scenario’s die tot een bepaalde (onduidelijke) situatie zouden kunnen leiden. Vervolgens worden de scenario’s gewogen om de ernst ervan te bepalen. De (on)duidelijkheid van de situatie laat zich nu berekenen met de formule:

Situatie = Effect x Mediacoverage x Bevolkingsdichtheid
(S = E x M x B)

Effect (E)
E = 1 Gering: de situatie heeft geringe impact op het dagelijks leven.
E = 3 Belangrijk: de situatie heeft belangrijke impact, maar onduidelijk is (vooralsnog) welke.
E = 7 Ernstig: de situatie heeft ernstige impact en leidt tot gevolgen, bijvoorbeeld invaliditeit.
E = 15 Zeer ernstig: de situatie zet het dagelijks leven op zijn kop.
E = 40 Ramp: van dagelijks leven is door de situatie geen sprake meer.

Mediacoverage (M)
M = 0,5 Er wordt nauwelijks over de situatie bericht.
M = 1 Er is over de situatie bericht, maar eigenlijk mag het geen naam hebben.
M = 2 Er is lokaal met enige regelmaat over de situatie bericht.
M = 3 Er is landelijk over de situatie bericht.
M = 6 Er is landelijk regelmatig over de situatie bericht en de situatie is opgepikt door internationale media.
M = 10 Alle internationale media maken zeer regelmatig melding van de situatie

Bevolkingsdichtheid (B)
B = 0,1 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is niet bevolkt.
B = 0,2 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is nauwelijks bevolkt (nomadisch).
B = 0,5 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is licht bevolkt (nederzettingen).
B = 1 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is dunbevolkt (dorp).
B = 3 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is tamelijk dicht bevolkt (provinciestad).
B = 6 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is dicht bevolkt (grote stad) .
B = 10 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is zeer dicht bevolkt (metropool) .

Tags: , , , , , ,

2 Reacties op "Situatie in Weesp het onduidelijkst"

  1. Rini Sneijder schreef:

    Beetje onduidelijk bericht dit.

Laat een reactie achter