Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Situatie onduidelijkst in Venezuela

8 maart 2013 | Door | Categorie: Gele Kanarie: Nieuws Totaal, Opinie & Analyse, Situatie Ter Plaatse
Situatie Venezuela onduidelijkst

Onduidelijke situatie in Venezuela na overlijden president Hugo Chávez (Foto: presidenciaecuador)

Op tal van plaatsen in de wereld is momenteel de situatie onduidelijk. Dat blijkt uit een exclusieve mediawatch van de Gele Kanarie. Het onduidelijkst blijkt de situatie in Venezuela.

In het kader van wederom een stukje information you can use hebben de senior redacteuren van de Gele Kanarie in kaart gebracht waar de situatie deze week aan duidelijkheid te wensen over laat. Daaruit komt een schrikbarend beeld naar voren. Op tal van plaatsen blijkt er sprake te zijn van een volstrekt onduidelijke situatie. Om kaf van koren te scheiden en om niet in de war te raken over waar de exacte onduidelijkheid van de situatie het grootst is, hebben onze senior editors de situaties naar relativiteit gewogen, volgens het door Gele Kanarie-CEO Marco von der Hochgemuth ontwikkelde Relatieve Situatie Ranking Model (RSRM)*.

Dat leidt tot de volgende – overzichtelijke – topvijf van plaatsen waar de situatie het onduidelijkst is…

(Foto: Bert Knot)

(Foto: Bert Knot)

5. De situatie in Vianen

Waarom is deze situatie onduidelijk?
De situatie is onduidelijk door het ontbreken van duidelijke aanwijzingen rond de kap van bomen in de gemeente. De rechter vond de situatie dermate onduidelijk dat er een compleet verbod werd gelegd op het kappen van bomen, om te voorkomen dat beschermde exemplaren tegen de vlakte zouden gaan.

Verwachten we snel duidelijkheid in deze situatie?
De situatie is flink verduidelijkt nu wethouder Stolk een kaart heeft gepresenteerd waarop duidelijk staat aangeven welke bomen gekapt mogen worden en welke bomen overlast veroorzaken. De verwachting is dan ook dat de onduidelijke situatie op korte termijn is opgelost.

RSRM-score*: 34

(Foto: missha)

(Foto: missha)

4. De situatie in Barcelona

Waarom is de situatie onduidelijk?
De voetbalclub Barcelona kampt plots met problemen. De ploeg die gewend is om bijna altijd te winnen, moest onlangs de derde nederlaag in ruim een week tijd incasseren. Barcelonaspeler Gerard Piqué omschreef de situatie als ‘zorgwekkend’, maar uiteindelijk is ‘onduidelijk’ een nauwkeuriger omschrijving.

Verwachten we snel duidelijkheid in de situatie?
Ja. Het wordt binnen nu en enkele weken duidelijk hoe de situatie in Barcelona erbij hangt.

RSRM-score*: 83

(Foto: mardruck)

(Foto: mardruck)

3. De situatie in Pyongyang

Waarom is de situatie onduidelijk?
De situatie in Pyongyong is traditiegetrouw en van oudsher zeer onduidelijk. Dat is ook nu het geval. Onduidelijk zijn nog altijd de nucleaire ambities van Noord-Korea, onduidelijk zijn de gevolgen van het mogelijke opzeggen van een verdrag met Zuid-Korea en onduidelijk is nog of de Noord-Koreaanse leider vader is geworden van een jongen of een meisje.

Verwachten we snel duidelijkheid in de situatie?
Nee, duidelijkheid laat vermoedelijk lang op zich wachten, al valt niet uit te sluiten dat er op deelterreinen enige duidelijkheid in de situatie komt.

RSRM-score*: 190

(Foto: sharnik)

(Foto: sharnik)

2. De situatie in Damascus

Waarom is de situatie onduidelijk?
Dat is een lang verhaal. Als we ons tot de afgelopen dagen beperken dan zien we dat de situatie van christenen momenteel zorgelijk en onduidelijk is. Onduidelijk is ook het lot van driehonderd regeringsmilitairen die in Raqqa door rebellen gevangen zijn genomen, onduidelijk is wie een er achter de aanslag op een gebedshuis zit en onduidelijk is nog altijd of er serieuze vredesbesprekingen komen.

Verwachten we snel duidelijkheid in deze situatie?
Duidelijkheid laat vermoedelijk nog lang tot zeer lang op zich wachten.

RSRM-score*: 400

(Foto: danielito311)

(Foto: danielito311)

1. De situatie in Caracas

Waarom is deze situatie onduidelijk?
De situatie is onduidelijk door het overlijden van de Venozolaanse president Hugo Chávez. Er bestaat onduidelijkheid over de exacte laatste rustplaats van Chávez, er bestaat onduidelijkheid over zijn opvolging, over wanneer de volgende verkiezingen moeten plaatsvinden en over de voortgang van de Bolivaraanse revolutie. Ook is onduidelijk wat de invloed van de dood van Chávez is op de oliemarkt.

Verwachten we snel duidelijkheid in deze situatie?
De verwachting is dat er binnen een aantal weken enige duidelijkheid is.

RSRM-score*: 420

* Het door Gele Kanarie-CEO Marco von der Hochgemuth ontwikkelde  Relatieve Situatie Ranking Model (RSRM) is een instrument dat gebruikt wordt om de ernst van verschillende situaties te bepalen en te vergelijken. Het Relatieve Situatie Ranking Model (RSRM) kan in verschillende situaties worden gebruikt en ontstaat nadat er een opsomming is gemaakt van alle mogelijke scenario’s die tot een bepaalde (onduidelijke) situatie zouden kunnen leiden. Vervolgens worden de scenario’s gewogen om de ernst ervan te bepalen. De (on)duidelijkheid van de situatie laat zich nu berekenen met de formule:

Situatie = Effect x Mediacoverage x Bevolkingsdichtheid
(S = E x M x B)

Effect (E)
E = 1 Gering: de situatie heeft geringe impact op het dagelijks leven.
E = 3 Belangrijk: de situatie heeft belangrijke impact, maar onduidelijk is (vooralsnog) welke.
E = 7 Ernstig: de situatie heeft ernstige impact en leidt tot gevolgen, bijvoorbeeld invaliditeit.
E = 15 Zeer ernstig: de situatie zet het dagelijks leven op zijn kop.
E = 40 Ramp: van dagelijks leven is door de situatie geen sprake meer.

Mediacoverage (M)
M = 0,5 Er wordt nauwelijks over de situatie bericht.
M = 1 Er is over de situatie bericht, maar eigenlijk mag het geen naam hebben.
M = 2 Er is lokaal met enige regelmaat over de situatie bericht.
M = 3 Er is landelijk over de situatie bericht.
M = 6 Er is landelijk regelmatig over de situatie bericht en de situatie is opgepikt door internationale media.
M = 10 Alle internationale media maken zeer regelmatig melding van de situatie

Bevolkingsdichtheid (B)
B = 0,1 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is niet bevolkt.
B = 0,2 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is nauwelijks bevolkt (nomadisch).
B = 0,5 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is licht bevolkt (nederzettingen).
B = 1 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is dunbevolkt (dorp).
B = 3 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is tamelijk dicht bevolkt (provinciestad).
B = 6 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is dicht bevolkt (grote stad) .
B = 10 Het gebied waar de situatie zich afspeelt is zeer dicht bevolkt (metropool) .

 

 

Tags: , , , , ,

Laat een reactie achter